top of page

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ДОСТЪП

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на КИТЕН НЕТ ООД

Обща информация

Настоящият документ се основава на членове 4.1 и 7.2 от Директива 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и съдържа информация за интерфейсите за достъп до мрежата

на „КИТЕН НЕТ“ ООД. Той отчита изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуване на технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежите на обществени

далекосъобщителни оператори. Документът е разработен в съответствие с:

• ETSI EG 201 730-1, Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC (R&TTE); Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects;

• ETSI EG 201 730-4, Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia cable network interfaces;

Крайна точка за достъп

Крайна точка за достъп в мрежата на "КИТЕН НЕТ" ООД се счита:

• предоставеното оборудването за ползване на абоната. Ако оборудването е повече от един брой, всяко от тях се счита за крайна точка за достъп.

• края на кабелната мрежа на оператора достигаща до помещението на абоната.

Метод на свързване – чрез физическо прикачване на кабелна връзка към крайната точка за достъп.

Механични връзки – съобразно типа на описаните интерфейси.

Брой на връзките – ограничен от броя на физическите интерфейси в крайната точка за достъп.

Сигнализация – съобразно типа на описаните интерфейси.

RJ45
SC
ФИЗИЧЕСКИ ИНТЕРФЕЙС
RG45
TIA/EIA-568-B
SC-PC
IE 61754-4
ПРОТОКОЛ ЗА ФИЗИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ
ETHERNET IEEE 802.3
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.1q
ETHERNET IEEE 802.3
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z,
IEEE 802.1q
ПРОТОКОЛ ЗА ЛОГИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ
IPv4(RFC 791),
PPPoE(RFC 2516)
IPv4(RFC 791),
PPPoE(RFC 2516)
ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
БДС EN 55022
БДС EN 55022
ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ШУМОУСТОЙЧИВОСТ
БДС EN 50082-1
БДС EN 50082-1
БЕЗОПАСНОСТ
БДС EN 60950
БДС EN 60950
ИНТЕРФЕЙС
bottom of page