top of page

Статистика за качеството на услугата "Достъп до интернет"
Основава се на чл.38 от "Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения" Приложение N5 и съдържа резултатите от направени измервания за качеството на услугата "Достъп до интернет"

Време за първоначално свързване към мрежата
Процент на жалбите относно коректност на сметките
Постигната скорост на предаване на данни
Коефициент на неуспешнните опити за предаване на данни
Коефициент на неуспешнните опити за предаване на данни
Измерване
Резултат
Времето за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките
2 дни
Процент на заявки изпълнени до датата договорена с клиента
Среден брой на дните закъснение след договорената дата/при процент под 80%/
Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки
Максимална постигната скорост на предаване на данни
Минимална постигната скорост на предаване на данни
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни
Процент на неуспешните опити за предаване на данни
Средна стойностна закъснението при предаване на данни
Стандартно отклонение на закъснението
90%
2 дни
0%
100000kbit/s
10000kbit/s
50000kbit/s
0,01%
4 ms
+/- 1 ms
Параметър
bottom of page