top of page

гр.Китен

GPON домашни клиенти:
Договор 1г.:

 
СТАНДАРТ
До 50Mbit/s - 20лв.
ПРЕМИУМ

До 80Mbit/s - 25лв.
МАКС

До  100Mbit/s - 30лв.

Безсрочен договор :


PREPAY50
До    50Mbit/s - 25лв.

PREPAY80
До    80Mbit/s - 30лв.
PREPAY100

До  100Mbit/s -  35лв.

* Динамичен IP адрес;
* Статичен IP адрес + 5лв.

* Максимално достигнат канал;

GPON бизнес клиенти: 

BIZ 50 
50Mbit/s - 45лв.

BIZ 80 
80Mbit/s - 65лв.

BIZ 100 
100Mbit/s  - 85лв.
BIZ 200 
200Mbit/s - 165лв.

** Гарантиран канал, реален, статичен IP адрес;

с. Писменово

с.Ясна Поляна

RLAN домашни клиенти
Договор 1г.:


СТАНДАРТ S
 До 30Mbit/s - 20лв.
ПРЕМИУМ S
 До 50Mbit/s - 25лв.

Безсрочен договор:


PREPAY30 S
До 30Mbit/s - 25лв. 
PREPAY50 S
До 50Mbit/s - 30лв.


* Динамичен IP адрес;
* Статичен IP адрес + 5лв.

* Максимално достигнат канал;
 
 

гр.Приморско

с. Фазаново

RLAN домашни клиенти:
Договор 1г.


RLAN S
До  30Mbit/s - 20лв.
RLAN M

До  40Mbit/s - 30лв.

Безсрочен договор:


PREPAY RLAN S
До  30Mbit/s - 25лв.
PREPAY RLAN M

До  40Mbit/s - 35лв.

* Динамичен IP адрес;
* Статичен IP адрес + 5лв.

* Максимално достигнат канал
 
RLAN бизнес клиенти:

RLAN BIZ 20
  30Mbit/s - 45лв.
RLAN BIZ 30 
  40Mbit/s - 65лв.

  
*Инсталационна такса  200лв. - 250лв.

с. Лозенец

к-г Арапя

RLAN домашни клиенти:
Договор 1г.:


RLAN S
До 30Mbit/s - 20лв.
RLAN M

До 40Mbit/s - 30лв.

Безсрочен договор:


PREPAY RLAN S
До 30Mbit/s - 25лв.
PREPAY RLAN M
До 40Mbit/s - 35лв.


* Динамичен IP адрес;
* Статичен IP адрес + 5лв.

* Максимално достигнат канал
 
RLAN бизнес клиенти:

RLAN BIZ 20 
30Mbit/s - 45лв.

RLAN BIZ 30 
40Mbit/s - 65лв.

 
*Инсталационна такса 200лв. - 250лв.
bottom of page