гр.Китен

GPON за домашни клиенти
До    50Mbit/s - 20лв.
До    80Mbit/s - 25лв.
До  100Mbit/s - 30лв.
* Динамичен IP адрес;
* Максимално достигнат канал;
GPON за 
хотели и комплекси
    50Mbit/s - 40лв.
    80Mbit/s - 60лв.
  100Mbit/s  - 80лв.
  200Mbit/s - 160лв.
** Гарантиран канал, реален, статичен IP адрес;

с. Писменово

с.Ясна Поляна

RLAN домашни клиенти
 До 50Mbit/s - 20лв.
 До 80Mbit/s - 25лв.
* Динамичен IP адрес;
* Максимално достигнат канал;
*Инсталационна такса  
  EPON /с.Писменово/ за
  сезонни клиенти 60 лв.
 
 

гр.Приморско

с. Фазаново

RLAN
за домашни клиенти
До  20Mbit/s - 20лв.
До  30Mbit/s - 30лв.
* Динамичен IP адрес;
* Максимално достигнат канал
 
RLAN
за хотели и комплекси
  20Mbit/s - 40лв.
  30Mbit/s - 60лв.
  
*Инсталационна такса  -200лв.

с. Лозенец

к-г Арапя

RLAN
за домашни клиенти
До 20Mbit/s - 20лв.
До 30Mbit/s - 30лв.
* Динамичен IP адрес;
* Максимално достигнат канал
 
RLAN
хотели и комплекси
  20Mbit/s - 40лв.
  30Mbit/s - 60лв.
 
*Инсталационна такса -200лв.